Em mạng hoả xin phép được mở nhà mới, cảm nhận thấy mình đang may mắn muốn share cùng mọi người ( 34% từ 1/10 đến nay ). Chúc mọi người cũng được như em
:Kiss:Topic cũ:
Nhà Chứng tầng 33: Nơi hội tụ của các chuyên gia 888 Chứng