Thấy PKV nói mệnh Thủy xây nhà được ,mạn phép các bác em xây nhà , chúc cả nhà mua may bán đắt , NAV tăng 100% :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:Topic tầng cũ:


Nhà chứng 37: Đoàn kết, cởi mở, nguyên tắc, kỷ luật và sẵn sàng leo dốc cùng VNI