Các mẹ ơi, theo tình hình bây giờ nếu có lượng tiền mặt lớn trong tay thì mình nên mua vàng hay USD để cất giữ hả các mẹ, xin tư vấn cho mình với