LNTT quý này chúng tôi dự báo là 1700 tỷ đồng cao hơn nhiều so với cùng kỳ.1. Với sự thay đổi trong mục tiêu tăng trưởng tín dụng lên 20% từ kế hoạch trước đó 16%.2. MB có lợi thế đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hơn mức bình quân ngành nhờ tình hình tài chính và các hệ số an toàn lành mạnh.3. Trong tương lai, MB sẽ tiếp tục tăng trưởng trên mức bình quân nhờ cơ cấu tài sản và bộ máy lãnh đạo năng động.4. MBB luôn trích lập dự phòng rủi ro ở mức rất cao, vượt tiêu chuẩn, 6 tháng 2017, với tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,3%, ở mức thấp nhất trong các ngân hàng ở VN hiện nay.5. MBB vẫn đang khóa room nước ngoài chưa mở hết cho đủ 30, đây là một yếu tố quan trọng để kích hoạt dòng tiền đầu cơ 1 khi MBB được mở room thêm.6. Ngân hàng này có thế mạnh trong cho vay khách hàng cá nhân và cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ từ nguồn huy động chi chi phí thấp nhờ tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cho hơn mức bình quân, đạt 37%. MB vẫn luôn nghiêm ngặt trong các thủ tục cho vay và đã xử lý nợ xấu khá nhanh.Loading interface...