Thị trường bây giờ cần lắm tiếng anh, song biết thêm tiếng trung cũng là một lợi thế.


Thị trường trung quốc ngày càng mở rộng, người nước ngoài cũng đang học tiếng trung, tiếng trung đã trở thành ngôn ngữ thứ 2 đáng học nhất. Do vậy mình mở lớp tiếng trung tại nhà dành cho trẻ em:


Nhà mình ở 363/17 bình trị đông, bình trị đông a, quận bình tân ! Tiếng anh tháng 3 triệu học ở nhà cô giáo.


Nếu qua nhà hs thì sẽ phí khác!


LH với mình qua số: 01695556660. Cô mạnh.