Đây nhà mới cho các mẹ vừa buôn vàng vừa buôn dưa nhé:LoveStruc:


Chúc làm ăn phát tài:Rose: :Rose: :Rose:


Link phần 1


http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=58994