Được ông bạn ở nước ngoài tặng 5,000 Ilcoin. Mẹ nào biết dùng như thế nào tư vấn giúp mình với. Cám ơn cả nhà.