Vâng, em cũng hy vọng thì trường khởi sắc từ hôm nay, một nửa bảng màu xanh, còn nửa kia màu tím.Chúc cả nhà mua may bán đắt :Rose: