:Laughing::Laughing:


Nhà mới xây đúng tiến độ đó. Tớ nghiệm thấy điều là cứ có nhà mới là chuẩn bị có chuyện để vui!