Ôi mẹ bầu thân yêu của nhà chứng vừa thức khuya vừa dậy sớm thế này sao, vừa lo việc nước vừa đảm việc nhà à, đúng là mê chứng quá quên mất mình đang bầu bì rồi, tặng mẹ nó cả ngàn:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Cung chúc tân gia, chúc cả nhà chứng ra vào nhịp nhàng !!!!!