+


Dự báo giá Vàng-USD


Nhà cũ cũng gần tới 100 trang rồi ,không nhanh chân lẹ tay thì Mod khóa nhà mất tiêu nên em xin mạo phạm xây tiếp với mong muốn các mẹ ngày càng ăn nên, làm ra :Laughing:


Link Topic tầng 4 :http://www.webtretho.com/forum/f237/du-bao-ty-gia-usd-vang-phan-4-a-429327/


CHÚC MỪNG NĂM 2010