Ở các nền kinh tế lớn như Mexico, Tây Ban Nha, COVID-19 tấn công ngành du lịch đồng nghĩa với hơn 14% GDP bị đe doạ.

Loading interface...
Nguồn Nhịp cầu đầu tư.