Cập nhật mới nhất post ở trang cuối nha các bạn* 13/08/12 - Vàng chưa thể tăng một khi chưa vượt 1640


Chúng tôi cho rằng vàng đang tiếp diễn theo mô hình Flat (a,b,c) với mục tiêu của c phải không được vượt quá 1629.10. Một khi giá vượt qua 1629.10 thì thì chung sẽ áp dụng mô hình Im (1,2,3,4,5) cho nó.


Chúng tôi đánh giá vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá một khi chưa thể phá vỡ mức kháng cự 1640. Một khi phá vỡ mức kháng cự này thì mục tiêu sẽ hướng đến 1670.


Trong giai đoạn này chúng tôi tiếp tục khuyến khích các trạng thái bán ra một khi giá vàng tăng hướng về vùng 1630.


Chiến lược: Bán 1625. Dừng lỗ: 1630. Chốt lời: 1615