Mình mệnh Hoả, xây nhà mới, hy vọng nhà mới thành công rực rỡ!