Tóm lược IOTA toàn cầu cung cấp một cái nhìn 360 độ về thị trường Pro AV, từ xu hướng sản phẩm tới các phân tích thị trường theo chiều dọc trên toàn thế giới. Với các thị trường phong phú trên toàn cầu, việc quan trọng là hiểu các thành phần khác nhau mà có tác động tới thói quen mua hàng của người dùng.


Tóm lược IOTA toàn cầu cung cấp cái nhìn ngành công nghiệp AV từ một vài mức độ khác nhau và tầm nhìn bắt đầu từ các xu hướng vĩ mô, từ công nghệ toàn thế giới tới các sự kiện toàn cầu. Những xu hướng này chuyển đổi vào trong các cơ hội trên thị trường, như sức khỏe bệnh viện và ngành bán lẻ.


Dưới đây là các điểm chính trong báo cáo này:


Triển vọng khu vực: Ngành công nghiệp AV đã tạo ra 178 tỉ đô la trong năm 2016 trên toàn thế giới. Trong khi lợi nhuận khu vực châu Âu thu hẹp so với năm 2014 thì sự phát triển đáng kể nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kỳ vọng tới năm 2022 ngành AV sẽ tăng 4.7% trong mỗi năm.


Xu hướng thị trường: trong ngắn hạn, ngành công nghiệp sẽ hướng tới sự kết hợp của các giải pháp tồn tại trên cơ sợ hạ tầng (On-premises) và các dịch vụ đám mây. Các dịch vụ đám mây sẽ nhanh chóng trở thành phổ biến cho các giải pháp IoT.


Xem thêm các báo cáo toàn cầu, khu vực châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương và châu Mỹ tại avixa.org/IOTA.


Công ty cổ phần công nghệ nghe nhìn KTP


Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam


Hotline: 0966.394.222, 098.525.9993