Các thành viên thân mến,Ban quản trị tiến hành sắp xếp mới các box trên diễn đàn bắt đầu từ ngày 04/9/2019. Các thành viên vui lòng theo dõi và góp ý với Ban quản trị về những thay đổi này. Các thành viên mở chủ đề (chủ topic) sẽ nhận được một thông báo nhỏ từ hệ thống khi chủ đề của bạn được di chuyển, mong các bạn thông cảm!


Các ý kiến góp ý của các thành viên được ghi nhận ngay tại chủ đề này @};-Ban quản trị