Các thành viên thân mến,


Để giữ sự riêng tư và an toàn cho mình, các thành viên không nên cung cấp các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng trên diễn đàn. Nếu đã cung cấp thì các bạn có thể nhờ Admin, Mod xóa đi nhưng Admin lưu ý là dù thông tin của các bạn đã được xóa trên diễn đàn, có thể các công cụ tìm kiếm như Google vẫn còn lưu giữ.


Nếu các bạn muốn xóa bài nào thì vui lòng cung cấp link chính xác của bài đó bằng cách click vào số thứ tự của bài.


Admin.