Em xin phép chào ra mắt tất cả các chị và các thành viên vì em mới gia nhập hội thôi!:)


Uhm, em có ý định lập một nhóm làm các công tác xã hội. Nhóm sẽ hoạt động một tháng 1 đến 2 lần sẽ đến thăm các Trung tâm khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt...


Mong các chị góp ý cho em và cùng em thực hiện ước nguyện này nhé!:LoveStruc: