Các mẹ đã ai uống viên sủi keto sim chưa ạ. Có hiệu quả và bị tăng cân lại không ạ