Mình ở khu vực Linh Đàm, có nhóc 4 tuổi học tại mầm non Kim Giang, học từ thứ 2 - 6, mình có bà ở nhà nên chỉ cần người đón bé. Yêu cầu:


- Chỉ tuyển nữ.


- 4h tới trường đón bé đưa về nhà.


- Đúng giờ, cẩn thận.