Minh co 1 it áo sơ sinh( size 2----5 , ao thun, tay ngắn, gai nut) & ta vai (size 2 , 3 , loại dan), vai cai quần short thun (size 2 , 4). Đã qua sử dụng nhung vẫn còn dung dc.


Mẹ nào thích thi minh tặng lại nhe.


Minh o binh thanh, sai gon.