Có bạn nào sửa mũi bên bác đạt chị lan chưa ak cho e hỏi là bác còn làm không