Mình rất muốn xem mà quá hạn mất rồi nên không đăng ký được vé nữa :Crying: . Biết là hỏi hơi kỳ cục nhưng nếu ai có vé mà ko đi được thì có thể nhượng lại cho mình được ko? :LoveStruc: Mình muốn xem phần biểu diễn của nghệ sỹ Kevin Cole quá đi mất:RollingEy: