Poster tặng bé Gia Hân này :4: Chúc con hay ăn chóng lớn, và mãi là cô công chúa ngoan của ba Hòa mẹ Huỳnh nhé :6:Hi hi treo ở trong phòng khách nhé để nhà nào có con giai vào xem thèm chít thì thui