Dạo ở HN mẹ Giang nói chỉ thích được tặng Hoa vào ngày sinh nhật