:d Hôm qua thấy Bống rồi, thật là dễ thương, xinh đẹp, nhất là dôi mắt ấy...


Cô và em Khuê chúc sinhật Bống thật là vui, thật nhiều quà... :d Bống đã ăn ngoan, ngủ ngoan, nên chúc thêm Bống học thật giỏi nhé.


Thương nhiều!


(Em Khuê hun 1 cái :d )