Mình cần mua vài hộp thuốc giảm cân gửi lên Sơn La cho người bạn. Mình chẳng biết ở Hà Nội chỗ nào có bán và nên dùng loại nào. Bình nên google thấy có bán nhiều loại không biết chọn loại nào. Có mẹ nào dùng thuốc giảm cân rồi tư vấn cho em.