Nhóc tì nhà mình đã lớn mà vẫn thích chơi thú nhún, nghĩ con chơi mấy buổi sẽ chán nên không muốn mua mới - Mẹ nào có thu nhún cũ - con đã lớn - không dùng nữa - có thể bán rẻ cho mình được không - hoặc đổi bằng anh chuối (loại của Thái Lan - có pin)... Rất cảm ơn