Mình và một số bạn đang học tiềng anh giao tiếp tại cầu giấy cô giáo dạy tốt nhiệt tình cô học tiến sỹ chuyên ngành tiếng anh tại Mỹ về. lớp đang ít người muốn rủ thêm vài bạn nữa, bạn nào trình độ Pre -inter có thể theo học cùng có ai muốn học gọi cho mình theo số 0912656681:Smiling: