Lịch sử ngày 20/10 Ngày tôn vinh phụ nữ Việt NamMột con số rất nhỏ phụ nữ Việt Nam biết đến lịch sử ra đời ngày phụ nữ Việt Nam 20/10


Có 100% phụ nữ Việt Nam biết ngày 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam nhưng có đến 90% phụ nữ Việt Nam không biết đến Lịch Sử ra đời của ngày lễ trọng đại dành riêng để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam. và 5% phụ nữ có biết nhưng biết quá sơ sài về ngày này. Sau đây Hồng sa mạc xin điểm lại Lịch Sử ngày phụ nữ Việt Nam.
- Dưới chế độ nửa thuộc địa, nửa phong kiến, tầng lớp phụ nữ Việt bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công trong xã hội thời kì đó đã khiến chị em phụ nữ sục sôi lên khát vọng giải phóng dân tộc.


Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


- Năm 1927 trước ngày 20/10/1930 ngày thành lập Ngày thành lập( HỘI PHỤ NỮ PHẢN ĐẾ VIỆT NAM) Đồng chí Nguyễn Thị Minh khai đã đứng ra tổ chức họp mặt các chị em có chí hướng cứu quốc thành nhóm phụ nữ cứu quốc, tuy nhiên nhóm này cũng chỉ là hoạt động đơn lẻ sơ khai, chưa chính thức về cương lĩnh và điều lệ.


- Một con số mà Đảng Cộng sản Đông Dương hoàn toàn bất ngờ khi đến năm 1930 số chị em có cùng chí hướng trong cả nước đã lên đến khoảng 10 - 12 ngàn chị em cùng tham gia hoạt động, sôi nổi nhất là ở Mỹ Tho do đồng chí Nguyễn Thị Thập đứng lên lãnh đạo.
+ Mốc đáng chú ý


- cùng hoạt động năm 1927 ngoài bắc có nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ.


- Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh.


- Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An, nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh.


- Năm 1930, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh nổi lên ở Nghệ An, Hà Tĩnh có đã lên đến khoảng 13 ngàn chị em tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết


- Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 chị em nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho.


- Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trên cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “NAN NỮ BÌNH QUYỀN”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải


giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.- Ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ chính thức được thành lập mang tên ( HỘI PHỤ NỮ PHẢN ĐẾ VIỆT NAM)nay là ( HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM) Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, sự nghiệp giải phóng phụ nữ.- Để đánh dấu mốc lịch sử quan trọng này nhà nước ta đã chính thức lấy ngày 20/10 là ngày phụ nữ việt nam, với mong muốn tôn vinh người phụ nữ Việt Nam trong xã hội cũng như trên toàn thế giới.


- Vào những ngày đặc biệt như này đâu đâu cũng đều bày tỏ sự quan tâm người phụ nữ việt nam bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng phố biến vẫn là những bó hoa tươi thắm, những vần thơ hay, đẹp, kèm theo là những lời chúc mừng tặng chị em phụ nữHồng sa mạc.