Mình có 1 dì khoảng gần 40t giúp việc nhà theo giờ cô này làm việc giỏi lắm được việc lại có Xe đi lại thuận tiện người sạch sẽ.do em có người ăn ỡ rồi nên chia sẽ cho các mẹ cần..và giúp chị ấy có thêm việc làm giá hiện tại em đang trả cho chị này là 40k/1h.chị này làm vòng vòng các Quận 3-Phú nhuận_hoặc tân bình..các mẹ nào cần thị gọi chị này nha 01227.287887(gặp chị Hằng)