Chào mọi người!E có tham gia bảo hiểm nhân thọ-kế hoạch tân khoa cho con e của công ty Daichi VN, cho e hỏi có mẹ nào tham gia và biết về công ty này ko ạ?Và cho e hỏi có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con đến khi 18t ko ạ?Mọi người chia sẻ kinh nghiệm nhé@};-@};-@};-