Tôi mới sang định cư tại Toronto, rất muốn làm quen với các bạn người Việt, nhất là người Hà Nội, sang đây lập nghiệp ở vùng đất mới này. Địa chỉ email giaodichperth@gmail.com


Cảm ơn bạn đã đọc tin nhắn.