Sinh nhật con trai cô chúc con trai khoẻ mạnh, hay ăn, chóng lớn và ngoan nhé. (đừng nghịch như anh Bin nhé :4: )


:11: :11: :11: :11: :11: