Chúc các chị em chúng mình ngày càng xinh đẹp, khéo léo đảm đang đảm việc nước giỏi việc nhà nuôi con khoẻ dạy chồng ngoan, để chị em mình luôn :21: :21: :21: :65: :65: :65: :69: :69: :69: