Chúc mừng Mẹ em Đốm đã hạ sinh công chúa Zonzon ngày 7 tháng 7.


Chúc con gái ngoan khoẻ và luôn là nguồn động viên lớn nhất của mẹ.