Mình thấy quảng cáo thẻ Dealcard sẽ được giảm giá trong 3 tháng hay 8 tháng tùy mệnh giá. Có nhiều dịch vụ ăn uống, du lịch, mua sắm .... rất hay nhưng không biết dịch vụ này thế nào nên đăng lên hỏi ý kiến. Có mẹ nào mua dùng rồi thì cho minh biết ý kiến. Cảm ơn các mẹ nhiều.:D