em là thành viên mới mong được giúp sức chung cho diển đàn. Chúc mọi người vui khỏe:Rose: