Làng mình có rất nhiều cây chó đẻ và cây lược vàng, hai cây này có rất nhiều tác dụng trong việc chữa bệnh và được coi như thần duọc, một vị thuốc quý,(mọi người có thể hỏi bác sĩ hoặc tìm các bài viết trên mạng để kiểm chứng), cây chó đẻ có thể uống thay trà. nếu ai co nhu cầu mua hai loại cây này thì liên hệ với mình để đặt trước mình sẽ nhờ người làng nhổ (cây tự nhiên tốt hơn nhiều cây trồng thâm canh):


Nguyễn Duy Thiện, Phòng 104 nhà T2 trường đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN, số điện thoại: 0915.45.11.55