Các anh chị giúp em với. Để ý hộ em chỗ nào cần tuyển sinh viên làm thêm bán thời gian vào dịp tết. Tình hình là em rất cần tiền để chuyến này còn về we ăn tết cho vui. Tìm trên mạng thì thực sự không đáng tin bởi toàn wa trung tâm, em bị lừa mấy lần rôi.hix.mọi người xem hộ em chỗ nào cần người nhé. làm từ giờ đến tết.Cám ơn mọi người đọc tin của em.:Smiling: