Nhà mình đang mún bắt ADSL lại, loại cũ sd chán quá, có mom nào biết gt giúp mình gấp nha, mình đang cần hôm nay, ngày mai, :Crying::Crying::Crying: