Nếu lúc nào đó có nick bạn quen gửi link này thì các mẹ chú ý nhé. Lừa đảo đấy ạ.


http://kmdtonline.clanteam.com


http://kmdtonline.clanteam.com


http://kmdtonline.clanteam.com