Em đang định mở một cửa hàng kinh doanh TT trẻ em. Thực ra em không có thời gian để chuẩn bị nên mẹ nào biết địa chỉ nào đó nhượng lại cửa hàng thì chỉ cho em với hoặc liên lạc với em số điện thoại 0916004114. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều....!