:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:Chú chúc Khỉ vàng thêm một tuổi mới, hay ăn chóng nhớn, hiếu thảo nghe lời cha mẹ , đến lớp ngoan ngoãn nghe lời thầy cô giáo , luôn luôn được ba mẹ yêu quý


:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::31::31::31::31:


:21::21::21::21::21::41::41: