Chúc bạn Ti hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh ngoan ngõan, sớm biết đi biết chạy để mẹ Tuyết cho đi chơi nhé