Mình là Mẹ Mai. con mình là phương uyên. mình rất vui được làm quen với tất cả mọi người trong web trẻ thơ. mình là thành viên mới nên rất mong mọi người giúp đỡ.Đây là con gái mình. Rất mong mọi người ủng hộ.