Các chị ơi em có project chụp hình cần tìm trang sức cơ thể tương tự như bên dưới hoặc ai nhận làm cũng được. Chị nào biết chỗ thì cho em biết với ạ. Ngàn lần cảm ơn các chị