mình sắp đi làm ở ivy moda nhưng chưa biết công ty này thế nào tìm trên mạng cũng chưa có nhiều thông tin về việc làm tại đây, ko biết việc bán hàng của họ ra sao? có mẹ nào làm bán hàng cho Ivy Moda, hoặc mua hàng của họ chưa, thấy thế nào? cho mình ít kinh nghiệm với?