Mùi hương trên cơ thể nói về bạn nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Nhưng làm sao để biết mình hợp với mùi hương nào? Hãy tìm hiểu về tính cách của mình qua bài trắc nghiệm dưới đây, từ đó chọn được hương thơm phù hợp nhé.





biez8q