Tình hình là e chuẩn bị đi du học không biết nên mua vali ở đâu. Các mẹ giúp e với.